مشاوره و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات اولیه‌ی بازارهای داخلی و جهانی با هدف جمع‌آوری داده‌های منحصر به ‌فردی صورت می‌گیرد که می‌تواند بر بهبود محصولات ، خدمات و قابلیت‌های کلی یک کسب‌ و کار تأثیر گذاشته و آن را در ابتدای ورود به یک بازار در کنار رقبای قدیمی مقبول و مورد توجه قرار دهد.دامنه‌ی تحقیقات بازار ، تحت تأثیر اهداف کلی کسب‌ و کار مجموعه است. تحقیقات بازار بین المللی برای پیداکردن فرصت های کاری جدید در سایر نقاط جهان می باشد.به طور کلی به سرمایه گذاران مسیر و مکان سرمایه گذاری را نشان می دهد. تحقیقات بازار بین المللی برای فراهم کردن ایده های جدید، مقایسه ها و کنترل اطلاعات برای بازاریاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.تحقیقات بازار بین المللی اطلاعات پایه برای تصمیمات استراتژیک را جمع آوری می کند. این اطلاعات باید در زمان نیاز از قبل آماده و به خوبی فیلتر شده باشد.

 

از جمله خدمات این دپارتمان:

– مشاوره و بررسی فعالیت های تبلیغاتی پیشین و فعلی 

– توضیح و مشاوره در خصوص انتخاب استراتژی های تبلیغاتی 

– انجام تحقیقات و ارائه گزارش های متنوع در رابطه با فعالیت ها و وضعیت رقبای

اصلی بازار 

– بررسی، تعیین و تخمین بودجه های تبلیغاتی 

– آسیب شناسی محصولات و خدمات شرکت و شناسایی فرصت های ارتقای کیفیت 

– تحلیل و آسیب شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت های افزایش دسترسی

مشتریان به محصول 

– مشاوره قیمت گذاری و کشف قیمت محصول با استفاده از تحقیقات بازار 

– ارائه راهکار های استراتژیک در فعالیت های روابط عمومی کسب و کار 

– مشاوره و تنظیم استراتژی بازاریابی (تحلیل بازار، بخش بندی بازار، انتخاب بازار

هدف، جایگاه یابی) 

– توسعه برند و تصویر برند برای مخاطبان 

– تحیل رفتار مصرف کننده 

– شناسایی پرسنای مخاطبان هدف 

– ارزیابی پیش آزمون محصولات جدید 

– بررسی روند ها و فرآیند های عمومی بازار هدف 

– تعیین استراتژی بازاریابی محتوا 

 

 

برخی از نمونه کارهای این دپارتمان

اسکرول به بالا